Nr tel, mail oraz cennik->ZESPÓŁ

O nas

W Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej Relacja prowadzimy psychoterapię dla osób w każdym wieku. Mamy w swoim gronie specjalistów zajmujących się pracą z dziećmi, młodzieżą, a także z osobami dorosłymi na różnych etapach życia. Swoją pracę poddajemy regularnym superwizjom, co daje naszym pacjentom gwarancję w pełni profesjonalnego podejścia.

Kontakt

Psychoterapia Indywidualna Osób Dorosłych

Psychoterapia indywidualna prowadzona w konwencji psychodynamicznej polega na spotkaniach raz bądź dwa razy w tygodniu psychoterapeuty z pacjentem, podczas których pacjent jest zachęcany do swobodnego, szczerego wyrażania swoich bieżących uczuć i przemyśleń na temat tego co się dzieje w jego życiu, a także tego co się dzieje w gabinecie między terapeutą i pacjentem.

Sytuacja ta tworzy materiał, który poddawany jest analizie, wykorzystującej wiedzę teoretyczną psychoterapeuty na temat mechanizmów psychicznych i oddawany pacjentowi w postaci interpretacji. Istotną rolę w tych spotkaniach odgrywa kontrakt terapeutyczny, określający cel i zakres terapii oraz warunki w jakich ma być on realizowany (częstość spotkań, miejsce, wynagrodzenie dla terapeuty, płatność za nieobecności), ponieważ wyznacza on kierunek i granice terapii, zabezpieczając ją przed jałowością, rozmyciem i realizacją innych celów poza terapeutycznych. Sesje psychoterapii trwają 45- 50 minut; psychoterapia psychodynamiczna jest terapią długoterminową, co oznacza, że trwa zazwyczaj od 4 do 10 lat.

W Relacji psychoterapią indywidualną osób dorosłych zajmują się wszyscy terapeuci, pracujący w ośrodku.