Nr tel, mail oraz cennik->ZESPÓŁ

O nas

W Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej Relacja prowadzimy psychoterapię dla osób w każdym wieku. Mamy w swoim gronie specjalistów zajmujących się pracą z dziećmi, młodzieżą, a także z osobami dorosłymi na różnych etapach życia. Swoją pracę poddajemy regularnym superwizjom, co daje naszym pacjentom gwarancję w pełni profesjonalnego podejścia.

Kontakt

1. DLA KOGO JEST PSYCHOTERAPIA?


Ostateczna decyzja o kwalifikacji do psychoterapii lub pomocy psychologicznej i jej kształcie jest podejmowana przez psychoterapeutę w uzgodnieniu z pacjentem.
By oszacować czy problem może być przedmiotem psychoterapii lub pomocy psychologicznej można posłużyć się poniższą listą, która ma charakter poglądowy.
Do kontaktu zapraszamy osoby:
• doznające psychicznego cierpienia,
• doświadczające uczucia lęku i niepokoju, poczucia pustki,
• przeżywające ciągłe rozdrażnienie, problemy somatyczne o podłożu psychologicznym, trwale obniżony nastrój, silne przygnębienie, ciągły smutek, silne wahania nastroju, niskie poczucie własnej wartości
• które doświadczają problemów w relacjach interpersonalnych, szczególnie tych o bliskim charakterze lub w swojej ocenie mają problem z zawarciem i podtrzymaniem relacji, które mogłyby uznać lub uznają za satysfakcjonujące lecz je tracą.
• w trakcie lub rozważające podjęcie farmakoterapii u lekarzy psychiatrów.
• po traumatycznych przeżyciach takich jak np. doznanie uszczerbku na zdrowiu, udział w wypadku komunikacyjnym, doznania przemocy ze strony innych.
• doświadczające przedłużającej się (trwającej ponad kilka miesięcy) żałoby po stracie bliskich.
• doświadczające problemów w sferze funkcjonowania seksualnego.
• doświadczające problemów z odżywianiem się.
• Uznające, że przejawy zachowania ich dzieci mogą wymagać specjalistycznej interwencji psychologicznej lub psychoterapeutycznej.
Zapraszamy jeśli doświadczane problemy paraliżują codzienne funkcjonowanie.
Zapraszamy jeśli w przeszłości spotkali się Państwo z diagnozą uzależnienia i aktualnie, od dłuższego czasu, nie są użytkownikami substancji psychoaktywnych.


2. PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHIATRA, inne specjalizacje – KTO CZYM SIĘ ZAJMUJE?


Często poszukując pomocy trudno jest rozróżnić u jakiego specjalisty znajdziemy odpowiednią pomoc i czego możemy od niego oczekiwać. Pojęcia takie jak psycholog, psychoterapeuta i psychiatra bywają mylone lub traktowane jednoznacznie, tymczasem każdy z tych specjalistów posiada odrębne kwalifikacje.


Psycholog to osoba, która ukończyła studia psychologiczne, posiada wiedzę w zakresie mechanizmów działania ludzkiej psychiki w wielu obszarach i zna podstawowe prawa nimi rządzące. Psycholog jest osobą, która ma kwalifikacje do udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej oraz sporządzania diagnozy psychologicznej w różnych obszarach. Niektórzy psychologowie posiadający doświadczenie w pracy klinicznej specjalizują się w jej zakresie. Specjalista psycholog kliniczny to psycholog, który ma doświadczenie w pracy klinicznej i ukończył 4-letnią specjalizację, która pozwoliła mu stać się specjalistą w zakresie jednej ze szczegółowych dziedzin psychologii klinicznej – psychologii chorób i zaburzeń osób dorosłych, psychologii dzieci i młodzieży, neuropsychologii lub psychologii zaburzeń somatycznych.
Psycholog nie jest jednak osobą, która posiada odpowiednie kwalifikacje w zakresie psychoterapii. Ponadto psychologowie posiadają także wiedzą dotycząca nie tylko jednostki, ale także mechanizmów funkcjonowania społecznego itp. Niektórzy psychologowie pracują w obszarach niezwiązanych bezpośrednio z pomocą osobom, które doświadczają trudności, ale zajmują się także psychologią rozwoju, zdrowia, profilaktyką, psychologią biznesu, reklamy itd.


Psychoterapeuta jest natomiast osobą, która ukończyła co najmniej 4-letnie rekomendowane w Polsce szkolenie psychoterapii lub jest w jego trakcie. Osoba taka posiada kwalifikacji do prowadzenia terapii osób doświadczających trudności w różnych obszarach życia, jest teoretycznie oraz praktycznie przygotowana do pracy w relacji terapeutycznej, ma zdolności jej rozumienia i wykorzystywania swojej wiedzy oraz empatii do tego, aby wzmacniać świadomość, wiedzę i rozwój swoich pacjentów. Etycznie i rzetelnie pracujący psychoterapeuta powinien swoją pracę poddawać stałej superwizji, dzięki czemu może lepiej rozumieć proces terapeutyczny i pozostawać na bieżąco z aktualną wiedzą dotyczącą psychoterapii. Często psychoterapeuci są również psychologami lub psychiatrami, co poszerza ich wiedzę na temat funkcjonowania człowieka, nie jest to jednak warunek konieczny. Wszyscy psychoterapeuci z Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej Relacja są psychoterapeutami, którzy ukończyli czteroletnie rekomendowane szkolenie psychoterapeutyczne i pracują pod stałą superwizją, wszyscy są także psychologami.


Psychiatra jest lekarzem medycyny, który ukończył specjalizację w zakresie psychiatrii. Posiada on medyczną wiedzę dotyczącą objawów i psychopatologii chorób związanych z funkcjonowaniem psychicznym człowieka, jako lekarz zna i jest w stanie leczyć objawy zaburzeń psychicznych w sposób farmakologiczny. Lekarz psychiatra skupia się głównie na neurologicznym i biologicznym podłożu zaburzeń psychicznych, stara się także zniwelować negatywne skutki objawów zaburzeń psychicznych. Lekarze psychiatrzy nie posiadają jednak wystarczających kwalifikacji w zakresie psychologicznych podstaw i mechanizmów działań człowieka i jego trudności, aby prowadzić psychoterapię. Często lekarze psychiatrzy i psychoterapeuci oraz psychologowie współpracują ze sobą.
Ponadto poszukując porady lub terapii i leczenia w zakresie problemów związanych z szeroko pojętym funkcjonowaniem seksualnym możemy znaleźć pomoc u osób, które posiadają szczegółową i specyficzną wiedzę w tym zakresie. Seksuolog kliniczny to osoba, która odbyła liczne szkolenia z zakresu funkcjonowania psychoseksualnego człowieka zakończone egzaminem potwierdzającym jej kwalifikacje w tym zakresie. Seksuologiem klinicznym może być zarówno lekarz, jak i psycholog lub psychoterapeuta, każdy z nich udziela jednak pomocy seksuologicznej w zakresie swoich kompetencji.


3. ILE TRWA PSYCHOTERAPIA? CZY PODCZAS KILKU SPOTKAŃ ROZWIĄŻĘ SWÓJ PROBLEM?


Najczęstszą formą psychoterapii, która jest przyjmowana przez psychoterapeutów pracujących w naszym ośrodku, jest psychoterapia psychodynamiczna długoterminowa. Jej czas trwania jest uzależniony od efektów notowanych w jej trakcie. Bardziej dokładny, szacowany horyzont czasowy, jest określany w trakcie konsultacji, które poprzedzają rozpoczęcie psychoterapii. Takie podejście pozwala na osiągnięcie bardziej trwałych efektów, o których więcej można się dowiedzieć w punkcie 4 i 8 tego repetytorium.


4. CZYM JEST PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA?


Psychoterapia psychodynamiczna prowadzona w Ośrodku Relacja w Poznaniu oparta jest o teorie Zygmunta Freuda, z powodzeniem stosowane już od ponad 100 lat. Z koncepcji ojca psychoanalizy wzięła ona swój fundament – a mianowicie to, że ludzkim życiem rządzą nieuświadomione procesy. Terapeuta, przyjmując treści wnoszone na sesje przez pacjenta, analizuje je oraz interpretuje, zmniejszając w ten sposób jego lęk i napięcie. Wykorzystuje w tym procesie swoją wiedzę i doświadczenie, a także wspomniane już teorie, wzbogacone oczywiście na przestrzeni lat o najnowsze osiągnięcia w dziedzinie neurobiologii (neuroscience) oraz współczesnej wiedzy na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje ludzki mózg. W ten sposób psychoterapię psychodynamiczną można by określić mianem Freuda XXI wieku – wolnego od części zweryfikowanych przez lata koncepcji oraz spekulacji, a także dostosowanego do potrzeb współczesnego człowieka.
Najważniejszym narzędziem służącym leczeniu w terapii psychodynamicznej jest sama relacja pacjenta z terapeutą, w której ten pierwszy nieświadomie odtwarza schematy swoich wcześniejszych i teraźniejszych związków oraz uruchamia zestaw typowych dla siebie mechanizmów i zachowań.
W podejściu psychodynamicznym najczęściej stosuje się od jednej do trzech sesji w tygodniu (czas trwania każdej z nich to 45-50 minut). Oprócz terapii indywidualnej, można umówić się także na terapie grupowe oraz par.


5. DLACZEGO PSYCHOTERAPEUTA NIE MÓWI NIC O SOBIE?


Prawdą jest, że psychoterapeuta ujawnia niewiele na swój temat. Nie kryje oczywiście informacji na temat swojego przygotowania do prowadzenia psychoterapii i warsztatu pracy, ale zasadniczo nie odkrywa informacji odnośnie swojego życia prywatnego, a także swoich poglądów. Takie podejście ma służyć pacjentowi i zabezpieczać przed uleganiem wpływowi terapeuty, na przykład na drodze sugestii. Terapeuta zachowuje wstrzemięźliwość w mówieniu o sobie, dzięki czemu może zachować neutralność wobec tego, z czym pacjent przychodzi na sesje. Takie podejście profesjonalne minimalizuje również ryzyko, że pacjent poczuje się oceniany przez swojego terapeutę, lub że terapeuta wpływa na wybory, których dokonuje pacjent.


6. CZY PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA JEST METODĄ, KTÓREJ SKUTECZNOŚĆ JEST DOWIEDZIONA (NAUKOWO)? CZY JEST TO BEZPIECZNA METODA?


Skuteczność psychoterapii psychodynamicznej, którą zajmujemy się w Ośrodku, została potwierdzona wieloma badaniami empirycznymi (Gallagher-Thompson i Steffen 1992; Leichsenring 2005; Kellett, Clarke i Matthews 2007; Wöller 2008 oraz wielu innych). Wielokrotnie odnotowywano przy tym, że psychoterapia w nurcie psychodynamicznym dawała nie tylko wymierne efekty (zmniejszenie nasilenia problemu docelowego i objawów, poprawa funkcjonowania osobowości, a także funkcjonowania społecznego), ale również, że jej rezultaty utrzymywały się dłużej niż w przypadku innych metod.


7. CZY MÓJ PSYCHOTERAPEUTA DZIAŁA ETYCZNIE? JAK MOGĘ TO SPRAWDZIĆ?


Kiedy wybieramy dla siebie lub dla swojego dziecka psychoterapeutę warto sprawdzić kwalifikacje specjalisty i czy szkoła psychoterapii, którą ukończył jest ośrodkiem kształcenia rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Taka rekomendacja jest bardzo ważna, gdyż świadczy o sprawdzonej metodzie leczenia jak i określonych zasadach etycznych, które są bardzo ważne w tym zawodzie. Aby sprawdzić czy mój psychoterapeuta działa etycznie każdy pacjent ma prawo z zaznajomieniem się z kodeksem etyki danego towarzystwa psychoterapeutycznego. Jeśli naszym psychoterapeutą jest psychoterapeuta psychodynamiczny możemy zaznajomić się z KODEKSEM ETYKI PSYCHOTERAPEUTY PTPPD.
W powyższym kodeksie wymienione jest między innymi, iż psychoterapeuta psychodynamiczny powinien wykonywać swoją pracę rzetelnie i uczciwie, z szacunkiem wobec pacjentów dbając przede wszystkim o ich dobro. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji , jak również jest zobowiązany do współpracy z innymi specjalistami w celu dbania o jakość leczenia i minimalizowanie ryzyka popełniania błędów. Obowiązkiem psychoterapeuty psychodynamicznego jest dbanie o rozwój zawodowy, poszerzanie wiedzy, a także dbanie o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Psychoterapeuta psychodynamiczny podczas procesu leczenia nie może narzucać pacjentom, w sposób świadomy, swojego systemu przekonań i wartości, jak i jest zobowiązany do szanowania odmiennych przekonań i wartości pacjenta . Bardzo ważną zasadą etyczną w zawodzie psychoterapeuty jest zasada poufności. Psychoterapeuta psychodynamiczny ma obowiązek dbać o tajemnicę procesu psychoterapeutycznego, co oznacza zachowanie poufności wszystkich informacji przekazywanych przez pacjenta oraz faktu jego udziału w procesie psychoterapii. Relacja terapeutyczna jest szczególna i wymaga spełnienia odpowiednich kryteriów: określenie celów terapeutycznych jak i kontraktu terapeutycznego. Jedynym miejscem możliwym do prowadzenia psychoterapii psychodynamicznej jest gabinet, wyklucza to tym samym mniej formalne miejsca w świecie realnym czy też wirtualnym. I na końcu warto zaznaczyć, iż psychoterapeuta nie może wchodzić w relacje towarzyskie czy też seksualne z pacjentem. A uzyskane przez niego treści z terapii wykorzystywać do celów pozaterapeutycznych. Ważne jest, aby pacjenci posiadali wiedzę na temat etycznego zachowania psychoterapeuty dbając o to mamy pewność, że uzyskamy profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną.


8. CZY MOJEMU DZIECKU POTRZEBNA JEST PSYCHOTERAPIA?/KIEDY SKONSULTOWAĆ SIĘ ZE SPECJALISTĄ W SPRAWIE DZIECKA?/ KIEDY POWINIENEM UDAĆ SIĘ NA KONSULTACJĘ W SPRAWIE MOJEGO DZIECKA?


Odpowiedź jest prosta : kiedy martwicie się o funkcjonowanie swojego dziecka i nie jesteście sami w stanie jemu pomóc. Zazwyczaj do gabinetu psychoterapeuty dziecięcego trafiają rodzice, którzy niepokoją się, czy ich dziecko prawidłowo się rozwija lub kiedy dziecko zmaga się z trudnościami w sferze emocjonalnej , poznawczej czy społecznej. Jeśli jesteś rodzicem, którego dziecko przejawia zachowania seksualne wykraczające poza normę rozwojową warto wtedy przejść się do psychoterapeuty dziecięcego, aby móc przyjrzeć się etiologii objawów . Także w sytuacji przeżycia traumy u dziecka czy też wtedy, kiedy pojawia się kryzys rodzinny powodujący niepokojące zachowania u dziecka.


9. CZY RODZICE UCZESTNICZĄ W PSYCHOTERAPII DZIECKA?


Na etapie konsultacyjnym obecność rodziców jest konieczna, w celu uzyskania wywiadu rozwojowego dziecka. Na dalszym etapie psychoterapii niezbędna jest współpraca rodziców z psychoterapeutą. Aby wesprzeć dziecko w zmianie zachowania, rodzice, w porozumieniu z psychoterapeutą, między wizytami wprowadzają modyfikacje w swoim otoczeniu, jak i wspierają swoje dziecko.


10. CO TO ZNACZY, ŻE MÓJ PSYCHOTERAPEUTA SIĘ SUPERWIZUJE?

Superwizja jest niezbędnym narzędziem efektywnej pracy i rozwoju zawodowego każdego psychoterapeuty. Superwizja polega na wspólnym wysiłku superwizora i psychoterapeuty, celem lepszego rozumienia problematyki pacjenta, procesu psychoterapii, relacji terapeutycznej i samego psychoterapeuty w tej relacji, co umożliwia uniknąć błędów i czyni proces psychoterapii bardziej skutecznym.


11. CZY PSYCHOTERAPEUTĘ OBOWIĄZUJE TAJEMNICA ZAWODOWA?


Tak, każdy psychoterapeuta jest etycznie zobowiązany do utrzymania tajemnicy zawodowej. Oznacza to, że psychoterapeuta nikomu nie mówi o tym co mówią jego pacjenci w gabinecie oraz nie ujawnia, kto jest jego pacjentem. Wyjątek stanowią sytuacje, w których zagrożone jest w sposób istotny życie lub zdrowie pacjenta lub innych osób. Wówczas psychoterapeuta np. zawiadamia inne służby, takie jak policja, pogotowie, lekarz, w celu ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi lub innym osobom
Z tajemnicy zawodowej może także zwolnić psychoterapeutę sąd – np. w przypadku spraw karnych.
Wyjątek stanowią także superwizje, podczas których psychoterapeuta mówi o procesie terapeutycznym po to, aby lepiej pomóc swojemu pacjentowi. Nie są jednak wówczas ujawnianie dane pacjenta, a superwizora również obowiązuje tajemnica zawodowa.


12. JAK DOKONAĆ WYBORU PSYCHOTERAPEUTY


Po dokonaniu wyboru o potrzebie konsultacji z psychoterapeutą kolejnym krokiem jest wybór osoby, do której się zgłosimy. Ponieważ psychoterapeuta jest osobą, której chcemy zaufać i powierzyć swoje problemy, należy tego wyboru dokonać właściwie. Po pierwsze należy zwrócić uwagę na kompetencje profesjonalne terapeuty oraz posługiwanie się w pracy kodeksem etycznym oraz superwizjami (patrz punkt 9 oraz 12). Jeżeli te warunki są spełnione to reszta zależy od preferencji osoby szukającej pomoc. Warto wybrać osobę, do której poczujemy – czytając jej opis czy oglądając zdjęcie – że chcielibyśmy z nią/nim porozmawiać, że wzbudza w nas sympatię i zaufanie. Podobnie jak w innych obszarach życia tak i z terapeutą – nasze indywidualne oczekiwania sprawią, że z pewną osobą łatwiej będzie nawiązać kontakt niż z inną. Najczęściej podczas wyboru ludzie kierują się informacjami o doświadczeniu zawodowym terapeuty, jego płcią i wiekiem.
Jeżeli korzystamy z polecenia znajomych, rodziny, pamiętajmy by sprawdzić jeszcze na własną rękę, czy proponowana osoba nam osobiście odpowiada oraz czy spełnia kryteria profesjonalizmu zanim umówimy się na wizytę.