Zespół

941

Marta Andrałojć – psycholog, psychoterapeutka. W Ośrodku pracuje terapeutycznie z dorosłymi i młodzieżą. Absolwentka psychologii (specjalność: psychologia kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez 4 lata pracowała w Całodobowym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości w Międzyrzeczu-Obrzycach, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Obecnie przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Telefon: 516-827-832
E-mail: m.andralojc@relacja.poznan.pl

test2

Marta Karbowa-Płowens

Psycholog, psychoterapeuta, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2014 pracuje jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Osobowości, dzięki czemu łączy praktykę psychologiczną z aktywnością naukową i dydaktyczną. Autorka publikacji i wystąpień konferencyjnych poświęconych tematyce przywiązania.

Kwalifikacje psychoterapeutyczne zdobywała w czteroletniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobywała w ramach staży w Poradni Zdrowia Psychicznego Katharsis w Poznaniu oraz na oddziałach psychiatrycznych w szpitalach w Poznaniu, Kościanie oraz Gnieźnie. Członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Psychoterapię prowadzi od 2012 r.

W Ośrodku zajmuje się psychoterapią, diagnozą i konsultacjami psychologicznymi osób dorosłych i młodzieży. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Telefon: 796-666-229

E-mail: m.karbowa-plowens@relacja.poznan.pl

Anna_Kaczmarska3

Anna Kaczmarska-Pająk – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychodynamiczny PTPPD, superwizor szkoleniowy KCP, rekomendowany trener PTP (II stopień), certyfikowany superwizor socjoterapii PTP i PSSiT.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Terapeutycznie pracuje od 2004 roku. Swój warsztat terapeutyczny kształciła w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, tam też aktualnie poddaje swoją pracę superwizji. Od 2009 roku jest współpracownikiem Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, prowadząc zajęcia w ramach Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Poznaniu oraz jako superwizor szkoleniowy. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. Oprócz tego prowadzi warsztaty psychoedukacji, treningi umiejętności psychologicznych oraz superwizje pracy psychoterapeutycznej, socjoterapeutycznej i trenerskiej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Współzałożyciel i V-ce prezes Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.

Telefon: 604-362-479
E-mail:a.kaczmarska@relacja.poznan.pl

IMG_8702

Marika Nowicka – psycholog, psychoterapeuta, pedagog, certyfikowany seksuolog kliniczny. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, tam też poddaje swoją pracę regularnej superwizji. Pracuje także jako psychoterapeuta w poradniach zdrowia psychicznego na terenie Wielkopolski. Od 2006 roku prowadzi praktykę prywatną. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych kursach, warsztatach i konferencjach naukowych z zakresu psychoterapii oraz seksuologii. Prowadzi psychoterapię i diagnozę osób dorosłych, młodzieży jak i dzieci oraz konsultacje w zakresie rozwoju dzieci i trudności wychowawczych. Zajmuje się także projektami badawczymi, prowadzeniem warsztatów i szkoleń oraz opiniowaniem na potrzeby sądów.

Telefon: 509-118-458
E-mail:m.nowicka@relacja.poznan.pl

20170716_123420

Marta Kasprzak-Witkowska – psycholog, psychoterapeuta.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie Przygotowania Pedagogicznego WSNHiD. Ukończyła rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego oraz w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych z zakresu psychologii i psychoterapii. Prowadzi psychoterapię i diagnozę, osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci. Współpracuje z przedszkolami na terenie Wielkopolski, gdzie prowadzi ogólnorozwojowe zajęcia dla dzieci, diagnozę oraz terapię. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Telefon: 603-432-638
E-mail:m.kasprzak-witkowska@relacja.poznan.pl

akaz

Agata Kaźmierska – psychoterapeuta, specjalista psycholog kliniczny

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Uzyskała tytuł specjalisty psychologa klinicznego (psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych). Jest także absolwentką Podyplomowych Studiów w Zakresie Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii, obecnie w trakcie certyfikacji na seksuologa klinicznego.

Od 2010 roku pracuje psychologicznie i psychoterapeutycznie (oddział leczenia zaburzeń nerwicowych i osobowości, oddział ogólnopsychiatryczny, oddział podwójnej diagnozy, poradnie zdrowia psychicznego oraz praktyka prywatna), a swoją pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji. Współpracuje również z uczelniami wyższymi jako wykładowca w zakresie pomocy psychologicznej i diagnozy.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.

W Ośrodku zajmuje się psychoterapią osób dorosłych i młodzieży.

Telefon: 664-266-017
E-mail:a.kazmierska@relacja.poznan.pl

test3

Beata Kuźma – psycholog, psychoterapeuta, superwizor szkoleniowy KCP.

W 2006 roku ukończyła psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Umiejętności z zakresu psychoterapii zdobyła kształcąc się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym uzyskując certyfikat Szkoły. Jest członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, uczestniczy w seminariach i konferencjach o tematyce psychoterapeutycznej, a swoją pracę poddaje superwizji u certyfikowanych superwizorów. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii osób dorosłych oraz w przeprowadzaniu diagnozy psychologicznej. Współpracuje również jako wykładowca z Unowersytetem SWPS w Poznaniu oraz prowadzi badania naukowe z zakresu psychologii klinicznej oraz społecznej.

Telefon: 664-859-614
E-mail:b.kuzma@relacja.poznan.pl

Bez tytułu

Szymon Otulakowski – psycholog, psychoterapeuta
Ukończył Uniwersytetm im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia (specjalność kliniczna). Doświadczenie zdobywał w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, Ośrodku Psychoterapii Empatia w Poznaniu, Oddziale Detoksykacji Szpitala im. Franciszka Raszei w Poznaniu, Przychodni Leczenia Uzależnień i Zdrowia Psychicznego przy Placu Kolegiackim w Poznaniu. Ukończył Karkowskie Centrum Psychodyniamiczne . Współpracownik wielu organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczaniem społecznym. Współautor  takich projektów jak „Te sprawy” i „Weź oddech”. Specjalista pracujący w wielu Przychodniach Zdrowia Psychicznego na terenie Wielkopolski. Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

 

Telefon: 696-616-611
E-mail:s.otulakowski@relacja.poznan.pl

 

jarek2

Jarosław Paluszczak – psycholog, psychoterapeuta, dr n. farmaceutycznych

Absolwent specjalności psychologia kliniczna na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.  Ukończył Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje jako nauczyciel akademicki. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas staży klinicznych na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu oraz w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Współpracował także z Poradnią Psychiatryczno-Psychologiczną KATHARSIS, prowadząc psychoterapię pacjentów dorosłych. W Ośrodku Relacja prowadzi psychoterapię psychodynamiczną osób dorosłych, a także konsultacje i terapię par.

Telefon: 605-235-614
E-mail:j.paluszczak@relacja.poznan.pl

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress