Zespół

941

Marta Andrałojć – psycholog, psychoterapeutka. W Ośrodku pracuje terapeutycznie z dorosłymi i młodzieżą. Absolwentka psychologii (specjalność: psychologia kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez 4 lata pracowała w Całodobowym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości w Międzyrzeczu-Obrzycach, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Obecnie przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Telefon: 516-827-832
E-mail: m.andralojc@relacja.poznan.pl

Anna_Kaczmarska3

Anna Kaczmarska-Pająk – psycholog, psychoterapeuta, superwizor szkoleniowy KCP, rekomendowany trener PTP (II stopień), certyfikowany superwizor socjoterapii PTP i PSSiT.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (specjalność kliniczna). Terapeutycznie pracuje od 2004 roku. Swój warsztat terapeutyczny kształciła w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, tam też aktualnie poddaje swoją pracę superwizji. Od 2010 roku jest współpracownikiem Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, prowadząc zajęcia w ramach Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Poznaniu oraz jako superwizor szkoleniowy. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. Oprócz tego prowadzi warsztaty psychoedukacji, treningi umiejętności psychologicznych oraz superwizje pracy socjoterapeutycznej i trenerskiej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Współzałożyciel i v-ce prezes Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.

Telefon: 604-362-479
E-mail: a.kaczmarska@relacja.poznan.pl

IMG_8702

Marika Nowicka – psycholog, psychoterapeuta, pedagog, certyfikowany seksuolog kliniczny. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, tam też poddaje swoją pracę regularnej superwizji. Pracuje także jako psychoterapeuta w poradniach zdrowia psychicznego na terenie Wielkopolski. Od 2006 roku prowadzi praktykę prywatną. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych kursach, warsztatach i konferencjach naukowych z zakresu psychoterapii oraz seksuologii. Prowadzi psychoterapię i diagnozę osób dorosłych, młodzieży jak i dzieci oraz konsultacje w zakresie rozwoju dzieci i trudności wychowawczych. Zajmuje się także projektami badawczymi, prowadzeniem warsztatów i szkoleń oraz opiniowaniem na potrzeby sądów.

Telefon: 509-118-458
E-mail: m.nowicka@relacja.poznan.pl

20170716_123420

Marta Kasprzak-Witkowska – psycholog, psychoterapeuta.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie Przygotowania Pedagogicznego WSNHiD. Ukończyła rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego oraz w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych z zakresu psychologii i psychoterapii. Prowadzi psychoterapię i diagnozę, osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci. Współpracuje z przedszkolami na terenie Wielkopolski, gdzie prowadzi ogólnorozwojowe zajęcia dla dzieci, diagnozę oraz terapię. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Telefon: 603-432-638
E-mail: m.kasprzak-witkowska@relacja.poznan.pl

akaz
Agata Kaźmierska – psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji. Jest także absolwentką Podyplomowych Studiów w Zakresie Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii, obecnie w trakcie certyfikacji na seksuologa klinicznego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy psychologicznej i psychoterapeutycznej, m. in. na oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych i osobowości, oddziale ogólnopsychiatrycznym oraz w poradniach zdrowia psychicznego. Obecnie jest w trakcie szkolenia prowadzącego do uzyskania tytułu specjalisty psychologa klinicznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. W Ośrodku zajmuje się psychoterapią osób dorosłych i młodzieży oraz diagnozą psychologiczną.

Telefon: 664-266-017
E-mail: a.kazmierska@relacja.poznan.pl

145997150792454

Beata Kuźma – psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Umiejętności z zakresu psychoterapii zdobyła kształcąc się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym uzyskując certyfikat Szkoły. Jest członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej , uczestniczy w seminariach i konferencjach o tematyce psychoterapeutycznej, a swoją pracę poddaje superwizji u certyfikowanych superwizorów. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii osób dorosłych oraz w przeprowadzaniu diagnozy psychologicznej. Współpracuje również jako wykładowca z uczelniami wyższymi w Poznaniu oraz prowadzi badania naukowe z zakresu psychologii klinicznej oraz społecznej.

Beata Kuźma is a psychologist and a psychotherapist working in psychodynamic paradigm. She graduated from clinical psychology at Adam Mickiewicz Uniwersity in Poznań and from Krakow Psychodynamic Center – a certified school of psychotherapy. She has many years of experience conducting psychotherapy in English. Her working experience includes lectures and academic research in clinical and social psychology.

Telefon: 664-859-614
E-mail: b.kuzma@relacja.poznan.pl

Bez tytułu

Szymon Otulakowski – psycholog, psychoterapeuta
Ukończył Uniwersytetm im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia (specjalność kliniczna). Doświadczenie zdobywał w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, Ośrodku Psychoterapii Empatia w Poznaniu, Oddziale Detoksykacji Szpitala im. Franciszka Raszei w Poznaniu, Przychodni Leczenia Uzależnień i Zdrowia Psychicznego przy Placu Kolegiackim w Poznaniu. Ukończył Karkowskie Centrum Psychodyniamiczne . Współpracownik wielu organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczaniem społecznym. Współautor  takich projektów jak „Te sprawy” i „Weź oddech”. Specjalista pracujący w wielu Przychodniach Zdrowia Psychicznego na terenie Wielkopolski. Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

 

Telefon: 696-616-611
E-mail: s.otulakowski@relacja.poznan.pl

 

jarek2

Jarosław Paluszczak – psycholog, psychoterapeuta, dr n. farmaceutycznych. Absolwent specjalności psychologia kliniczna na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.  Ukończył Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym,  tam też poddaje swoją pracę stałej superwizji. Członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje jako wykładowca akademicki. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas staży klinicznych na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu oraz w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Współpracował także z Poradnią Psychiatryczno-Psychologiczną KATHARSIS, pracując z pacjentami dorosłymi. W Ośrodku również prowadzi psychoterapię osób dorosłych.

Telefon: 605-235-614
E-mail: j.paluszczak@relacja.poznan.pl

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress